Contact: mail@eurochor.kwasizabantu.ro  


Misiunea Kwasizabantu Ro | Eurochor.com Română | English  

  Bine aţi venit!
  » Acasă
  » Despre noi
  » Evenimente
  » Poze
  » CD-uri
  » Contact• Atunci el cântă înaintea oamenilor, şi zice: "Am păcătuit, am încălcat dreptatea, şi n-am fost pedepsit după faptele mele; Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, şi viaţa mea vede lumina!"

Iov 33 : 27-28


• Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.

Psalmi 40 : 1-3


• Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.

Isaia 51 : 11

© 2010 - www.eurochor.kwasizabantu.ro